Priprema INTERREG CRO BiH ME prijedloga projekta

Predstavnik RTD HEALTH CLUSTER-a učestvovovao na drugom pripremnom sastanaku prijedloga projekta u bolnici Prijedor. Cilj prijedloga projekta jačanje informaciono komunikacijskih tehnologija u sektoru zdravstva kroz IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020. Na sastanku učestivavali partneri iz Hrvatske i Crne Gore.