POSLOVNI CENTAR PRIJEDOR
PRIJEDOR CIRLE HUB
ALEJA KOZARSKOG ODREDA BB, KANCELARIJA 4

+387 52 241 600
0FFICE@RTDCLUSTER-HEALTH.RS.BA

RTD HEALTH CLUSTER :: VAŠ PARTNER ZA RAZVOJNE PROJEKTE