Članovi klastera

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

Medicinski fakultet
Save Mrkalja 14, 78000 Banja Luka Telefon centrale: 051/234-100 Faks: 051/215-454 e-mail: info@med.unibl.org

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

Elektrotehnički fakultet
Adresa: Patre 5, Banja Luka Tel: 051/221-820 Email: info@etf.unibl.org Fax: 051/211-408

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

Prirodno-matematički fakultet
Telefon +387 51 319 142 Faks +387 51 311 178 Veb-sajt www.pmf.unibl.org E-pošta info@pmf.unibl.org Adresa Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka

UNIVERZITET ISTOČNO SARAJEVO

Medicinski fakultet
Studentska br. 5 73 300 Foča Republika Srpska, Bosna i Hercegovina +387 58 210 420 +387 58 210 007 office-mf@ues.rs.ba www.mef.ues.rs.ba

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA

Univerzitetski klinički centar Republike Srpske je sa svojim kapacitetima najveća zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj.
Generalni direktor UKCRS 051/342-800 lok. 280

BOLNICA PRIJEDOR

JZU Bolnica “Dr Mladen Stojanović” Prijedor j
Milana Vrhovca 1 79101 Prijedor Telefon: +387 52 238 411 Faks: +387 52 238 411 Email: info@bolnicaprijedor.org

AGENCIJA PREDA PRIJEDOR

Ekonomski i društveni razvoj
Studentska br. 5 73 300 Foča Republika Srpska, Bosna i Hercegovina +387 58 210 420 +387 58 210 007 office-mf@ues.rs.ba www.mef.ues.rs.ba

EUPC BANJA LUKA

KONSALTING U EU FONDOVIMA
www.eupc.rs.ba

RTD HEALTH CLUSTER :: VAŠ PARTNER ZA RAZVOJNE PROJEKTE