JAČANJE ISTRAŽIVANJA I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA U OBLASTI MEDICINE I ZDRAVSTVENIH NAUKA

Vijesti

 • Univerzitet u Banjoj Luci Erasmus + projekat BENEFIT

  Jačanje profila inženjera telekomunikacija kako bi se zadovoljile potrebe savremenog društva i industrije. www.project-benefit.eu Univerziteti u regionu zapadnog Balkana koji nude studijske programe u oblasti telekomunikacionog inženjerstva suočeni su sa problemom smanjenog broja studenata uprkos činjenici da su telekomunikacije stub savremene ekonomije. Glavni razlog je to što telekomunikacijska industrija prolazi kroz značajne promjene, a tržište

  November 14, 2018
 • Profesor Ricky Sharma održao predavanje na Medicinskom fakultetu

  Profesor Ricky Sharma održao je predavanje na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Profesor Ricki Sharma je uvaženi profesor Radiološke onkologije na University College London. Predavanje je održao na temu: ” A New Era of Precision Therapies for Cancer.“ Predavanju su prosustvovali studenti medicine, radioloske tehnologije, specijalizanti i specijalisti medicinske onkologije, specijalisti klinicke farmakologije i radijacione onkologije kao i

  November 14, 2018
 • Priprema INTERREG CRO BiH ME prijedloga projekta

  Predstavnik RTD HEALTH CLUSTER-a učestvovovao na drugom pripremnom sastanaku prijedloga projekta u bolnici Prijedor. Cilj prijedloga projekta jačanje informaciono komunikacijskih tehnologija u sektoru zdravstva kroz IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020. Na sastanku učestivavali partneri iz Hrvatske i Crne Gore.

  November 1, 2018

Naše usluge članovima klastera

Designed by Pressfoto

Priprema prijedloga projekata

Udruženje za jačanje istraživanja i tehnološkog razvoja u oblasti medicine i zdravstvenih nauka „HEALTH RTD CLUSTER“ ima svojstvo pravnog lica, koje stiče upisom u sudski registar kod nadležnog suda u Banjoj Luci.

Obavlja praćenje međunarodnih tendera za dodjelu finansijskih i materijalnih sredstava  u vidu kreditnih linija, donacija i grantova te inicira učešće na zajedničkim projektima i kooperaciju između članica Klastera,

 • povezuje svoje članove međusobno
 • uspostavlja kontakte i saradnju sa svim zainteresovanim organizacijama
 • jačanjem kapaciteta za  pripremu prijedloga projekata 
sinisa-mutic-prijedor3-768x431

Inicira i realizuje projekte

Vrši promociju svojih članova kroz :

 • organizuje samostalno ili zajedno sa drugim organizacijama stručne skupove, savjetovanja, seminare i druge oblike stručnog obrazovanja u skladu sa ciljevima Klastera
 • podstiče i promoviše pronalazaštvo, inovativnosti i zaštitu intelektualnog vlasništva
 • promocijom i popularizacijom nauke i tehnologije
Designed by Freepic.diller

Inicira i realizuje projekte koji se odnose na aplikativna istraživanja u oblasti medicine, zdravlja i biomedicine

Jačanje istraživačko razvojnih kapaciteta u oblasti medicine i zdravstvenih nauka, usmjeravanje društva ka inovacijama i podizanje opšteg nivoa tehnologija u privredi i obezbjeđivanje konkurentnosti robe i usluga na domaćem i svjetskom tržištut visionary e-services vis-a-vis strategic web-readiness.