JAČANJE ISTRAŽIVANJA I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA U OBLASTI MEDICINE I ZDRAVSTVENIH NAUKA

Vijesti

 • Centar za biomedicinske nauke pri Medicinskom fakultetu u Foči

  Centar za biomedicinske nauke pri Medicinskom fakultetu u Foči raspolaže sa tri laboratorije: Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije Laboratorija za eksperimentalnu farmakologiju Laboratorija za molekularnu genetiku Centar za biomedicinske nauke Medicinskog fakulteta u Foči je počeo sa radom u 2016.godini. nakon što su se stvorili svi neophodni tehničko-materijalni uslovi za rad Laboratorije za imunologiju

  November 1, 2019
 • UNICEF Inovacioni fond je upravo otvorio poziv za startape koji koriste napredne tehnologije

  UNICEF Inovacioni fond je upravo otvorio poziv za startape koji koriste napredne tehnologije (ML/AI, blockchain, VR/AR) za razvoj proizvoda koji mogu da pomognu deci u učenju ili digitalnom povezivanju u cilju budućeg zapošljavanja. Traže se  open-source projekte (prihvatljivi su i one koji su spremni da postanu open-source) sa postojećim prototipom. Inovacioni fond nudi $100K investicije za svaki od takvih timova, i

  September 2, 2019
 • Univerzitet u Banjoj Luci Erasmus + projekat BENEFIT

  Jačanje profila inženjera telekomunikacija kako bi se zadovoljile potrebe savremenog društva i industrije. www.project-benefit.eu Univerziteti u regionu zapadnog Balkana koji nude studijske programe u oblasti telekomunikacionog inženjerstva suočeni su sa problemom smanjenog broja studenata uprkos činjenici da su telekomunikacije stub savremene ekonomije. Glavni razlog je to što telekomunikacijska industrija prolazi kroz značajne promjene, a tržište

  November 14, 2018

Naše usluge članovima klastera

Designed by Pressfoto

Priprema prijedloga projekata

Udruženje za jačanje istraživanja i tehnološkog razvoja u oblasti medicine i zdravstvenih nauka „HEALTH RTD CLUSTER“ ima svojstvo pravnog lica, koje stiče upisom u sudski registar kod nadležnog suda u Banjoj Luci.

Obavlja praćenje međunarodnih tendera za dodjelu finansijskih i materijalnih sredstava  u vidu kreditnih linija, donacija i grantova te inicira učešće na zajedničkim projektima i kooperaciju između članica Klastera,

 • povezuje svoje članove međusobno
 • uspostavlja kontakte i saradnju sa svim zainteresovanim organizacijama
 • jačanjem kapaciteta za  pripremu prijedloga projekata 
sinisa-mutic-prijedor3-768x431

Inicira i realizuje projekte

Vrši promociju svojih članova kroz :

 • organizuje samostalno ili zajedno sa drugim organizacijama stručne skupove, savjetovanja, seminare i druge oblike stručnog obrazovanja u skladu sa ciljevima Klastera
 • podstiče i promoviše pronalazaštvo, inovativnosti i zaštitu intelektualnog vlasništva
 • promocijom i popularizacijom nauke i tehnologije
Designed by Freepic.diller

Inicira i realizuje projekte koji se odnose na aplikativna istraživanja u oblasti medicine, zdravlja i biomedicine

Jačanje istraživačko razvojnih kapaciteta u oblasti medicine i zdravstvenih nauka, usmjeravanje društva ka inovacijama i podizanje opšteg nivoa tehnologija u privredi i obezbjeđivanje konkurentnosti robe i usluga na domaćem i svjetskom tržištut visionary e-services vis-a-vis strategic web-readiness.